Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Dylan Dog 242 - In The Name Of The Father

And this is the English scanlation of Dylan Dog 242. It's the second part of the story. Again in full colour. This issue was released in November 2006.

You can download the comic here.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου